/ / / Πρόληψη είναι η πρόληψη των προβλημάτων. Βασικά στοιχεία, μέθοδοι, μέτρα και μέτρα πρόληψης

Η πρόληψη είναι η πρόληψη των προβλημάτων. Βασικά στοιχεία, μέθοδοι, μέτρα και μέτρα πρόληψης

Η σύγχρονη ρωσική γλώσσα είναι πλούσια σε διάφορες λέξεις, έννοιες και όρους. Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να μιλήσω για το τι είναι η πρόληψη: ποιους τύπους υπάρχουν, ποια μέτρα και μέθοδοι είναι.

Σχετικά με την ιδέα

η πρόληψη είναι

Πρώτα απ 'όλα, βέβαια, πρέπει να αποφασίσουμεη πιο σημαντική έννοια που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το άρθρο. Συνεπώς, η πρόληψη είναι ένα συγκρότημα διαφόρων ειδών μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη ενός προβλήματος ή ενός φαινομένου ακόμη και πριν εμφανιστούν ή είναι η πρόληψη διαφόρων ειδών παραγόντων κινδύνου που αφορούν το ίδιο πρόβλημα.

Σχετικά με τα επίπεδα

Έτσι, καταλήξαμε ότι η πρόληψη είναιένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στην υπέρβαση ενός προβλήματος που δεν έχει ακόμη εξελιχθεί ή είναι στα αρχικά στάδια. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το θέμα, αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν και τα διάφορα επίπεδα.

 1. Κράτος. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπονται προληπτικά μέτρα στα υψηλότερα επίπεδα κρατικής εξουσίας · πρόκειται για ορισμένα νομοθετικά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας ή της ευημερίας (ανάλογα με τον τύπο) των κατοίκων της χώρας.
 2. Κοινωνική (ή συλλογική εργασία) - χαμηλότερο επίπεδο. Τα προληπτικά μέτρα απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
 3. Οικογενειακό επίπεδο. Προληπτικά μέτρα για τα μέλη της ίδιας οικογένειας.
 4. Ατομική ή προσωπική. Στην περίπτωση αυτή, η πρόληψη αφορά ένα μόνο άτομο.

Οδηγίες

βασικά στοιχεία της πρόληψης

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα προληπτικά μέτρα μπορούν να εκτελεσθούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Έτσι, υπάρχουν πολλά από αυτά:

 1. Κατεύθυνση συμπεριφοράς. Για παράδειγμα: πρόληψη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, παραβατικότητα κ.λπ.
 2. Υγιεινή και υγιεινή. Αυτός είναι ένας χώρος υγιεινής καθώς και ιατρικής.
 3. Λειτουργική και βιολογική (για παράδειγμα, πυρασφάλεια).
 4. Ιατρική και βελτίωση.

Σύμφωνα με αυτές τις τέσσερις οδηγίες, λαμβάνονται διάφορα προληπτικά μέτρα.

Είδη πρόληψης

Λοιπόν, ποιοι είναι οι τύποι πρόληψης; Σύμφωνα με μία ταξινόμηση, υπάρχουν δύο από αυτές:

 1. Προσωπικά, δηλαδή άτομο, με στόχο ένα άτομο.
 2. Το κοινό, όταν εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα σε μια ομάδα ανθρώπων, στην κοινωνία ή σε όλους τους κατοίκους μιας χώρας.

Μια διαφορετική ομάδα τύπων προληπτικών μέτρων μπορεί να προκύψει ανάλογα με την περιοχή της δράσης τους.

 1. Ιατρική πρόληψη.
 2. Κοινωνικά.
 3. Πυροσβεστική
 4. Ποινικό, κ.λπ.

Μπορεί να υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός τέτοιων υποειδών, αλλά πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά, και όχι μαζί σε ένα παράλληλο.

Στόχοι

πρόληψης

Επομένως, εξετάζουμε περαιτέρω τα βασικά της πρόληψης. Αξίζει να δοθεί προσοχή στα καθήκοντα που έθεσε αυτός ο τύπος προληπτικής δράσης.

 1. Διεξαγωγή διάφορων συγκροτημάτων και προληπτικών μέτρων.
 2. Η χρήση καινοτόμων μορφών σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση των προληπτικών μέτρων.
 3. Δημιουργία κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για την ανάγκη περιοδικών προληπτικών μέτρων σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα (είτε πρόκειται για ιατρική, πυροσβεστική βιομηχανία είτε για την κοινωνική σφαίρα της ζωής).

Αρχές

Έχοντας κατανοήσει ότι η πρόληψη είναι ένα σύνολο προληπτικών μέτρων, πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις αρχές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης σε διάφορα επίπεδα.

 1. Η αρχή της συνέπειας. Προγραμματισμός προγραμμάτων πρόληψης με βάση την περιοδική ανάλυση προβλημάτων.
 2. Η αρχή της στρατηγικής ακεραιότητας. Ενιαία στρατηγική πρόληψης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.
 3. Η αρχή της πολυδιάστατοτητας. Ο συνδυασμός στην πρόληψη της προσωπικής πλευράς, της συμπεριφοράς, κλπ.
 4. Η αρχή της κατάστασης. Συμμόρφωση των προληπτικών μέτρων με τις πραγματικές απαιτήσεις.
 5. Η αρχή της αλληλεγγύης. Βοήθεια και βοήθεια για την πρόληψη μεταξύ οργανισμών διαφορετικών επιπέδων.
 6. Η αρχή της νομιμότητας. Βασίζεται στην υιοθέτηση προληπτικών μέτρων από τους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονται αυτές οι μέθοδοι.
 7. Η αρχή της μέγιστης διαφοροποίησης και της πολυτροπικότητας. Η χρήση παράλληλων διαφόρων μεθόδων πρόληψης, η σχέση τους, η ευελιξία κ.λπ.

δραστηριότητες πρόληψης

Σχετικά με την ιατρική πρόληψη

Αξίζει να σημειωθεί ότι ίσως η πιο συνηθισμένη σε κρατικό επίπεδο στη χώρα μας είναι η ιατρική πρόληψη. Σε αυτόν τον τομέα της γνώσης διακρίνονται από τρεις τύπους:

 1. Πρωτοβάθμια πρόληψη. Πρόκειται για ένα είδος συστήματος μέτρων που αποσκοπεί στον εντοπισμό των αιτίων της νόσου και στην εξάλειψή τους. Ο κύριος στόχος αυτών των μεθόδων είναι να ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις του σώματος για την αντιμετώπιση των επιδράσεων των αρνητικών παραγόντων.
 2. Δευτεροβάθμια. Πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων αμυντικού χαρακτήρα: ανίχνευση και πρόληψη υποτροπών, εξέλιξη της παθολογικής διαδικασίας κ.λπ.
 3. Τριτοβάθμια. Πρόκειται για ένα στοιχείο δευτερογενούς πρόληψης, το οποίο δεν κατανέμεται πάντα σε ξεχωριστό θέμα. Αυτό μπορεί να είναι η αποκατάσταση ασθενών, ατόμων με αναπηρίες που έχουν χάσει την ικανότητά τους να ζήσουν μια πλήρη ζωή.

Σχετικά με τις αρχές

Όσον αφορά τα επίπεδα πρόληψης, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες πολύ σημαντικές αρχές:

 1. Συνέχεια.
 2. Διαφοροποιημένη.
 3. Μάζα.
 4. Πολυπλοκότητα των προληπτικών μέτρων.
 5. Και, φυσικά, η επιστήμη.

Αξίζει να πείτε ότι τα ιατρικά γεγονόταΗ πρόληψη μπορεί να ποικίλει από διαδικασίες υγιεινής (πρόληψη σκουληκιών ή δηλητηρίαση) έως εμβολιασμό (πρόληψη σοβαρών ασθενειών που μπορούν να αποφευχθούν με την εισαγωγή μικρής ποσότητας ιού στο σώμα για να εξοικειωθεί το σώμα με αυτό και να αναπτυχθεί ένας προστατευτικός μηχανισμός σε περίπτωση επιδημίας).

ιατρική πρόληψη

Πρόληψη πυρκαγιάς

Υπάρχει επίσης η έννοια της "πρόληψης των πυρκαγιών". Πρόκειται για ένα σύνολο διαφόρων μέτρων που αποσκοπούν στην προειδοποίηση καταστάσεων πυρκαγιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το είδος προληπτικών μέτρων χρησιμοποιείται όχι μόνο από τους υπαλλήλους της EMERCOM, αλλά και από τις κατασκευές για την κατασκευή όλων των κτιρίων διαφόρων τύπων (οικιστικών και μη οικιακών), τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς μπορούν να έχουν ως εξής:

 1. Όχι μόνο τον έλεγχο, αλλά και την ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων πυρασφάλειας.
 2. Διενέργεια σχεδιασμού και κατασκευής αντικειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο πυρκαγιάς τους.
 3. Διατήρηση της σωστής σειράς και βελτίωση των μέτρων του πυροσβεστικού συστήματος.
 4. Τακτική επιθεώρηση από ειδικούς διαφόρων επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και την ετοιμότητα των πυροσβεστικών συστημάτων για γρήγορη ανταπόκριση.
 5. Προώθηση των τεχνικών πυρόσβεσης μεταξύ των επιχειρήσεων, των σχολείων κ.λπ.

κοινωνική πρόληψη

Σχετικά με την κοινωνική πρόληψη

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχει επίσηςένας τύπος είναι η κοινωνική πρόληψη. Πρόκειται για ένα είδος συστήματος μέτρων που αποσκοπεί στην πρόληψη, τον εντοπισμό ή την εξάλειψη συγκεκριμένων αρνητικών εκδηλώσεων στην κοινωνία. Υπάρχουν ειδικά μέτρα αυτού του τύπου προληπτικής δράσης. Διακρίνονται σε:

 • κοινές (που απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ατόμων: βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πρόληψη των αποκλίσεων μεταξύ των εφήβων κ.λπ.) ·
 • (τα μέτρα αυτά απευθύνονται σε ένα ειδικό σύνολο ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο σε αυτόν τον τομέα · για παράδειγμα, οι έφηβοι είναι δύσκολοι στην πρόληψη των αδικημάτων) ·
 • ατομικά μέτρα (οι εργασίες απευθύνονται σε άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα κινδύνου όπως στην παραπάνω παράγραφο).

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται μέθοδοι πρόληψης σε διάφορα επίπεδα: προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, κρατική.

Χαρακτηριστικά

προληπτικά μέτρα

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει επίσης την κοινωνική πρόληψη από την άποψη των ιδιαίτερων στιγμών της. Γιατί χρειάζεται;

 1. Στην κοινωνία κάθε μέρα υπάρχει τεράστιοτον αριθμό των διαφορετικών καταστάσεων άγχους. Αν δεν επιλυθούν, συσσωρεύονται και εξελίσσονται σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα προληπτικά μέτρα μπορεί να σκοτώσει το έμβρυο ανάπτυξη «μετάδοσης» και να απαλλαγεί η κοινωνία της ανάλυσης των συνεπειών αυτής της κατάστασης.
 2. Ωστόσο, ο κύριος στόχος δεν είναι να ανταποκριθούμετο αναδυόμενο πρόβλημα και συνολικά την πρόληψή του. Αυτό απαιτεί μια βαθιά ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων σε μια ορισμένη χρονική περίοδο και σύμφωνα με μια συγκεκριμένη κατάσταση στη χώρα (κρίση, στρατιωτικό νόμο κλπ.).
 3. Οι μέθοδοι πρόληψης έχουν ως σκοπό να διδάξουν στους ανθρώπους νέες δεξιότητες, να δώσουν συγκεκριμένες γνώσεις για να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους ή να διατηρήσουν την υγεία τους.
 4. Οι υπηρεσίες πρόληψης έχουν σχεδιαστεί για να βρουν τους καλύτερους τρόπους τόσο για την πρόληψη των προβλημάτων όσο και για την επίλυσή τους.

Κοινωνική πρόληψη σε κρατικό επίπεδο

Είναι σημαντικό να διεξάγονται κατάλληλα προληπτικά μέτρασε κάθε επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κρατική κοινωνική πρόληψη, η οποία πραγματοποιείται μέσω διαφόρων μέτρων: οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, κοινωνικοπολιτιστικών, νομικών. Μέτρα που χρησιμοποιούνται ενεργά:

 1. Επεξηγηματικές εργασίες, σύμφωνα με το θέμα αυτό, σε επιχειρήσεις διαφορετικών επιπέδων.
 2. Προληπτικοί έλεγχοι (γνώση, εάν είναι απαραίτητο - εργαλεία).
 3. Εφαρμογή προληπτικών επιδρομών και επιχειρήσεων.
 4. Κοινωνική υποστήριξη - υποστήριξη για όσους χρειάζονται βοήθεια.
</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: