/ / Η κοινωνική κύρωση είναι τι; Είδη, παραδείγματα

Κοινωνική κύρωση είναι τι; Είδη, παραδείγματα

Η λέξη "κυρώσεις" είναι τώρα στο αυτί του καθενός, καιη έννοια αυτής της λέξης είναι ήδη σαφής σε πολλούς. Ωστόσο, η φράση "κοινωνική κύρωση" είναι ένας ελάχιστα γνωστός κοινωνιολογικός όρος και μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ποιος και ποιες κυρώσεις επιβάλλει στην περίπτωση αυτή;

Η έννοια των κυρώσεων

Ο όρος αυτός προέρχεται από το λατινικό sanctio(η αυστηρότερη ρύθμιση). Σύμφωνα με το νόμο, η κύρωση θεωρείται ως στοιχείο ενός νομικού κανόνα που έχει αρνητικές συνέπειες για ένα άτομο που παραβίασε τους κανόνες που θεσπίστηκαν σε έναν τέτοιο κανόνα. Η έννοια των κοινωνικών κυρώσεων έχει παρόμοια σημασία. Όταν πρόκειται για κοινωνικές κυρώσεις, τότε, συνεπώς, υπονοείται παραβίαση των κοινωνικών κανόνων.

Κοινωνικός έλεγχος και κοινωνικές κυρώσεις

Αειφορία του κοινωνικού συστήματος, ασφάλειακοινωνική σταθερότητα, η εμφάνιση θετικών αλλαγών στην κοινωνία παρέχεται από ένα τέτοιο μηχανισμό όπως ο κοινωνικός έλεγχος. Οι κυρώσεις και οι κανόνες είναι τα συστατικά στοιχεία.

Η κοινωνία και οι γύρω άνθρωποι ζητούν από το άτομοτους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς και την άσκηση κοινωνικού ελέγχου, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την κοινωνική συμπεριφορά. Ο κοινωνικός έλεγχος στην ουσία του είναι η υποταγή ενός ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα, σε μια κοινωνία, προϋποθέτει την τήρηση των κοινωνικών κανόνων. Ο έλεγχος διεξάγεται μέσω του εξαναγκασμού, της κοινής γνώμης, των κοινωνικών θεσμών, της πίεσης της ομάδας.

κοινωνική κύρωση είναι

Η κοινωνική κύρωση είναι το πιο σημαντικό μέσοκοινωνικό έλεγχο. Σε συνδυασμό με τους κοινωνικούς κανόνες, αποτελούν τον μηχανισμό του κοινωνικού ελέγχου. Με μια ευρύτερη έννοια, η κοινωνική κύρωση είναι όλα τα μέτρα και τα μέσα που στοχεύουν στο να φέρνουν το άτομο στην τάξη μιας κοινωνικής ομάδας, να τον παροτρύνουν να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να καθορίζουν τη στάση απέναντι στις πράξεις που διαπράττονται.

Εξωτερικός κοινωνικός έλεγχος

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ένας συνδυασμός μηχανισμών καιτα όργανα που ελέγχουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων και διασφαλίζουν την τήρηση των κοινωνικών κανόνων. Είναι χωρισμένο σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο τυπικός έλεγχος είναι μια θετική ή αρνητική αντίδραση από τις αρχές. Βασίζεται σε πράξεις που έχουν νομική και διοικητική ισχύ: νόμους, διατάγματα, αποφάσεις. Η επίδρασή της επεκτείνεται σε όλους τους πολίτες της χώρας. Ο ανεπίσημος έλεγχος βασίζεται στις αντιδράσεις των άλλων: έγκριση ή απόρριψη. Δεν έχει καθοριστεί σε επίσημη μορφή και δεν είναι αποτελεσματική σε μια μεγάλη ομάδα.

Ο εξωτερικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει απομόνωση (κράτηση στη φυλακή), απομόνωση (ατελή απομόνωση, συντήρηση στην αποικία, νοσοκομείο), αποκατάσταση (βοήθεια στην επιστροφή στην κανονική ζωή).

κοινωνικό έλεγχο των κυρώσεων

Εσωτερικός κοινωνικός έλεγχος

Εάν ο κοινωνικός έλεγχος είναι πολύ ισχυρός καιασήμαντο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. Το άτομο μπορεί να χάσει τον έλεγχο της δικής του συμπεριφοράς, ανεξαρτησίας, πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό ένα άτομο να έχει εσωτερικό κοινωνικό έλεγχο ή αυτοέλεγχο. Ο ίδιος ο άνθρωπος θα συντονίσει τη συμπεριφορά του με τους αποδεκτούς κανόνες. Οι μηχανισμοί αυτού του ελέγχου είναι ενοχή και συνείδηση.

τύπους κοινωνικών κυρώσεων

Κοινωνικοί κανόνες

Τα κοινωνικά πρότυπα είναι γενικά αποδεκτά πρότυπα,που εξασφαλίζουν την τάξη, τη σταθερότητα και τη σταθερότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των κοινωνικών ομάδων και των ατόμων. Σκοπός τους είναι να ρυθμίσουν τι λένε, σκέφτονται, οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Τα πρότυπα είναι τα πρότυπα όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Τα κοινωνικά πρότυπα δεν τεκμηριώνονται και είναι συχνά άγραφοι κανόνες. Τα σημάδια των κοινωνικών κανόνων περιλαμβάνουν:

 1. Γενικότητα. Επεκτείνεται σε μια ομάδα ή σε μια κοινωνία στο σύνολό της, αλλά δεν μπορεί να ισχύει μόνο για ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας.
 2. Δυνατότητα εφαρμογής ομάδα ή κοινωνία έγκρισης, μομφής, ανταμοιβών, τιμωριών, κυρώσεων.
 3. Παρουσία της υποκειμενικής πλευράς. Το ίδιο το άτομο αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί ή όχι τα κοινωνικά πρότυπα της ομάδας ή της κοινωνίας.
 4. Αλληλεπίδραση. Όλοι οι κανόνες είναι αλληλένδετοι και αλληλεξαρτώμενοι. Οι κοινωνικοί κανόνες μπορούν να αντικρουστούν μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί μια προσωπική και κοινωνική σύγκρουση.
 5. Κλίμακα. Από την κλίμακα των κανόνων, χωρίζονται σε κοινωνικές και ομαδικές.

έννοια των κοινωνικών κυρώσεων

Είδη κοινωνικών κανόνων

Οι κοινωνικοί κανόνες χωρίζονται σε:

 1. Κανόνες δικαίου - καθιερώνονται και προστατεύονται από τους κρατικούς τυπικούς κανόνες συμπεριφοράς. Οι κανόνες του νόμου περιλαμβάνουν τα κοινωνικά ταμπού (παιδεραστία, κανιβαλισμός, δολοφονία).
 2. Κανόνες ηθικής - παραστάσεις της κοινωνίας για τους τρόπους, τα ηθικά,εθιμοτυπία. Οι κανόνες αυτοί λειτουργούν λόγω των εσωτερικών πεποιθήσεων του ατόμου, της κοινής γνώμης και των μέτρων κοινωνικής επιρροής. Τα ηθικά πρότυπα δεν είναι ομοιογενή σε ολόκληρη την κοινωνία και μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μπορεί να έχει κανόνες που είναι αντίθετοι με τους κανόνες της κοινωνίας στο σύνολό της.
 3. Κανόνες τελωνείων - τις παραδόσεις και τα έθιμα που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνίακαι επαναλαμβάνονται τακτικά από ολόκληρη την κοινωνική ομάδα. Ακολουθώντας τους είναι βασικά μια συνήθεια. Τέτοιες προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα έθιμα, τις παραδόσεις, τα τελετουργικά, τα τελετουργικά.
 4. Κανόνες οργανισμών - κανόνες συμπεριφοράς εντός των οργανώσεωναντικατοπτρίζονται στους χάρτες τους, τους κανονισμούς, τους κανόνες τους, εφαρμόζονται στους υπαλλήλους ή τα μέλη και προστατεύονται από δημόσια μέτρα. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν σε συνδικάτα, πολιτικά κόμματα, συλλόγους, εταιρείες.

Είδη κοινωνικών κυρώσεων

Οι κοινωνικές κυρώσεις είναι τεσσάρων τύπων: θετικές και αρνητικές, επίσημες και ανεπίσημες.

 • Οι αρνητικές κοινωνικές κυρώσεις - αυτή είναι μια τιμωρία για ανεπιθύμητες ενέργειες. Στρέφεται εναντίον ενός ατόμου που έχει απομακρυνθεί από τους αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες.
 • Θετικές κυρώσεις - ενθάρρυνση δράσεων που έχουν εγκριθεί από την κοινωνία, με στόχο την υποστήριξη του ατόμου σύμφωνα με τους κανόνες.
 • Τυπικές κοινωνικές κυρώσεις - προέρχονται από επίσημους, δημόσιους, κρατικούς φορείς.
 • Άτυπες κυρώσεις - είναι η αντίδραση των μελών μιας κοινωνικής ομάδας.

Όλοι οι τύποι κυρώσεων αποτελούν διάφορους συνδυασμούς. Εξετάστε αυτούς τους συνδυασμούς και παραδείγματα κοινωνικών κυρώσεων.

 • Επίσημο θετικό - δημόσια έγκριση από επίσημες οργανώσεις (βραβεία, τίτλοι, βραβεία, πτυχία, επιστολές).
 • Άτυπη θετική - δημόσια αποδοχή, εκφρασμένη σε επαίνους, φιλοφρόνηση, χαμόγελο κ.λπ.
 • Επίσημο αρνητικό - Κυρώσεις προβλεπόμενες από το νόμο (πρόστιμα, σύλληψη, φυλάκιση, απόλυση κ.λπ.)
 • Άτυπη αρνητική - παρατηρήσεις, γελοιοποίηση, καταγγελία, συκοφαντία κ.λπ.

κοινωνικές κυρώσεις

Αποτελεσματικότητα των κυρώσεων

Οι θετικές κυρώσεις έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό, τιαρνητικό. Ταυτόχρονα, οι ανεπίσημες κυρώσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές, σε σύγκριση με τις επίσημες κυρώσεις. Για ένα άτομο, οι προσωπικές σχέσεις, η αναγνώριση, η ντροπή και ο φόβος της καταδίκης είναι μεγάλα κίνητρα παρά πρόστιμα και ανταμοιβές.

σημείων κοινωνικών κυρώσεων

Εάν σε μια κοινωνική ομάδα, την κοινωνία, υπάρχει συμφωνίαόσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, είναι σταθερά και αμετάβλητα και υφίστανται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας τέτοιας κοινωνικής κύρωσης δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού ελέγχου. Από πολλές απόψεις εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου προσώπου και από το αν επιδιώκει την αναγνώριση και την ασφάλεια.

Οι κυρώσεις εκτίθενται σε άτομα των οποίων η συμπεριφοράαναγνωρίζεται από την κοινωνία ή από μια κοινωνική ομάδα ως παρεκκλίνουσα από τους κανόνες και απαράδεκτη. Είδος των κυρώσεων και της αποδοχής της χρήσης τους σε μια συγκεκριμένη κατάσταση εξαρτάται από τη φύση της απόκλισης από τις κοινωνικές νόρμες και το βαθμό της κοινωνικής και ψυχολογικής ανάπτυξης του ομίλου.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: