/ / / Κοινωνικές αλλαγές

Κοινωνικές αλλαγές

Στην κοινωνία, πολύ συχνά,ως κοινωνική ανάπτυξη. Υποδεικνύει κάθε βελτίωση που φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν και κοινωνικές αλλαγές που έχουν γενικά ουδέτερο αποτέλεσμα. Δεν περιέχουν στοιχεία αξιολόγησης. Δηλαδή, η κοινωνική ανάπτυξη - πρόκειται για ορισμένες διαδικασίες που έχουν θετικό αποτέλεσμα. Οι αλλαγές είναι εντελώς ουδέτερες. Απλώς συμβαίνουν λόγω οποιωνδήποτε ιστορικών διαδικασιών.

Οι κοινωνικές αλλαγές μπορούν να χωριστούν σεσε πολλά επίπεδα. Εξετάστε τα όλα. Οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι μια οργανωτική αναδιάρθρωση των κυβερνητικών οργάνων. Οι μακροπρόθεσμες αλλαγές απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια αναδιοργάνωση των μορίων, των κανόνων ή των παραδόσεων των ανθρώπων.

Επισημαίνονται επίσης μερικές κοινωνικές αλλαγές. Το χαρακτηριστικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι επηρεάζουν μόνο ορισμένα τμήματα της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια αναδιάρθρωση της δομής διαχείρισης της βιομηχανίας ή του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης αλλαγές που επηρεάζουν τους περισσότερους τομείς της δημόσιας ζωής.

Οι αλλαγές που εξετάζονται επηρεάζουνσε όλους, διάφορους κοινωνικούς θεσμούς. Συγκεκριμένα, ομάδες και κοινότητες, ορισμένες διαδικασίες, οργανώσεις. Οι κοινωνικές αλλαγές μπορούν να εμφανιστούν στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Για παράδειγμα, οι λειτουργίες και η δομή της οικογένειας τροποποιούνται. Η περεστρόικα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο διαφόρων θεσμών και οργανισμών. Για παράδειγμα, η κοινωνική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την εκπαίδευση και την επιστήμη. Η αναδιοργάνωση λαμβάνει χώρα σε επίπεδο μικρών και μεγάλων ομάδων. Συγκεκριμένα, τροποποιείται η δομή της εργατικής τάξης, αναδύονται νέες κοινωνικές ομάδες. Η αναδιοργάνωση μπορεί να συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, εδώ μπορείτε να συμπεριλάβετε περιβαλλοντικές απειλές, διαδικασίες μετανάστευσης.

Οι κοινωνικές αλλαγές μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες. Καθορίζονται με βάση ποια σφαίρα αναδιαρθρώνεται. Εξετάστε και τις τέσσερις κατηγορίες.

Υπάρχουν διαρθρωτικές κοινωνικές αλλαγές. Για παράδειγμα, μπορούν να αφορούν ένα οικογενειακό ίδρυμα. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να αλλάξουν προς μονογαμία ή πολυγαμία, που έχουν πολλά παιδιά ή έχουν λίγα παιδιά. Η περεστρόικα μπορεί επίσης να αφορά τις επαγγελματικές ομάδες, το έθνος, τη δομή της εξουσίας και την κυβέρνηση, την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτό περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν την επιστήμη, το σύστημα εκπαίδευσης, τη θρησκεία.

Η αναδιοργάνωση μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτεκοινωνικές διαδικασίες. Δηλαδή, πρόκειται για αλλαγές που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών, ατόμων, θεσμών και δομών. Για παράδειγμα, πρόκειται για αναδιάρθρωση στον τομέα της ισότητας, της αλληλεγγύης, της υποταγής, της ανοχής και ούτω καθεξής.

Οι λειτουργικές αλλαγές επηρεάζουν τις λειτουργίεςοργανισμών, συστημάτων και θεσμών. Έτσι, μπορεί να προκύψουν νέες λειτουργίες ή να βελτιωθούν οι πρώτες. Ας εξετάσουμε ένα απλό παράδειγμα. Σε σχέση με το νέο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι λειτουργίες των νομοθετικών και εκτελεστικών αρχών έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η περεστρόικα επηρεάζει επίσης τις πνευματικές σφαίρες. Ειδικότερα, η δομή των κινήτρων για συλλογική και ατομική δραστηριότητα μπορεί να αλλάξει. Η περεστρόικα επηρεάζει τις αξίες, τους κανόνες, τους στόχους, τα ιδανικά των ανθρώπων. Για παράδειγμα, κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία της αγοράς, η κινητήρια δομή της κοινωνίας έχει αλλάξει σημαντικά. Ένα μήνυμα της δραστηριότητας είναι τα προσωπικά κέρδη χρήματος, ο εμπλουτισμός, η αναρρίχηση της κλίμακας σταδιοδρομίας. Τέτοιες αλλαγές επηρεάζουν τις σκέψεις, τις αξίες, τις προοπτικές και τους κανόνες των μεγάλων κοινωνικών ομάδων.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: