/ / / Κοινωνική σφαίρα

Κοινωνική σφαίρα

Η κοινωνική σφαίρα της κοινωνίας είναι κάτι μη ομοιόμορφο, κάτι που μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο με τη λεπτομερή μελέτη. Με αφορμή την ουσία της διαφωνίες μέχρι τώρα πάει.

Φυσικά, η κοινωνική σφαίρα της κοινωνίας αποτελείται απόμεγάλες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ αυτών των ομάδων. Οι ομάδες δεν είναι μόνο κολεκτίβες και τάξεις εργασίας, αλλά και έθνη, λαοί και ούτω καθεξής. Όλη η ανθρωπότητα είναι μια μεγάλη κοινωνική κοινότητα.

Η κοινωνική σφαίρα δεν είναι παρά μια σφαίρααναπαραγωγή και επίσης παραγωγή. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί όχι μόνο ως πνευματικό και κοινωνικό ον, αλλά και φυσικά ως βιολογικό ον. Η κοινωνική σφαίρα είναι αυτό που μας κάνει να εκπαιδεύουμε, να δουλεύουμε. Παίρνουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, έχουμε ένα σπίτι που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα και είναι κατάλληλο για διαβίωση. Για παράδειγμα, η πολιτική σφαίρα της κοινωνίας είναι επίσης σημαντική. Ωστόσο, η σημασία του δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τη σημασία της κοινωνικής σφαίρας, αφού είναι η βάση της τάξης και της γενικής ευημερίας.

Οι άνθρωποι είναι άνισοι στην εκπαίδευση, τις ικανότητες καιάλλο. Εάν ένα από τα γρανάζια πέσει έξω από τον σημαντικό μηχανισμό, είναι απλώς να πάρει ένα παρόμοιο στη θέση του; Ναι, όλα εξαρτώνται από την κατάσταση και από το αν υπάρχει κάτι από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε. Έτσι είναι με τους ανθρώπους: η κοινωνία επιδιώκει να αναδημιουργήσει εκείνους που θα μπορούσαν αμέσως να κυριαρχήσουν κάθε είδους δραστηριότητα.

Οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι όχι μόνο όσον αφορά τις ικανότητες, αλλά και στην κοινωνική θέση. Οι διαφορές στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ως εξής:

- Οικογένεια.

- φύλο και ηλικία,

- τάξη.

Χαρακτηριστικά κλάσης ενός προσώπου συνδέονται συνήθωςμε ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι αυτό που κατέχει ένα άτομο, ποιο είναι το κεφάλαιό του. Η διαστρωμάτωση της τάξης έχει πραγματοποιηθεί από τους αρχαίους χρόνους, και πουθενά δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν.

Τα μέσα παραγωγής είναι αυτάδημιουργούνται σχέσεις ιδιοκτησίας. Αυτά τα υλικά αγαθά που παράγονται με τη βοήθειά τους - αυτό είναι κάτι που πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Φυσικά, κάποιος τους παίρνει περισσότερο, και κάποιος - λιγότερο.

Στην αρχαιότητα η κάστας ήταν η βάση για τη στρωματοποίηση. Πρόκειται για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες ανθρώπων είχαν ορισμένα προνόμια, ενώ άλλα όχι. Αυτά τα προνόμια κληρονομούνταν.

Η κοινωνική ανισότητα μπορεί να παρατηρηθεί στην κοινωνίασχεδόν οποιαδήποτε χώρα. Πολλοί μεγάλοι πολιτικοί και στοχαστές προσέφεραν πολλές επιλογές για την εξάλειψή του. Μερικοί από αυτούς πρότειναν να ανοίξουν όλους τους δρόμους στον άνθρωπο μπροστά του έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει τον εαυτό του και να επιτύχει τα απαραίτητα οφέλη ο ίδιος, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν απαραίτητο να δώσει σε όλους ένα τυπικό σύνολο παροχών.

Οι άνθρωποι είναι επίσης άνισοι όσον αφορά την ηλικία και το φύλο. Ναι, πράγματι, οι νέοι, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι και άλλοι ζουν διαφορετικά, ασχολούνται με διαφορετικές δραστηριότητες, εκτελούν διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες και ούτω καθεξής. Εδώ όλα εξαρτώνται από το βαθμό της ανεξαρτησίας, της προδιάθεσης σε κάτι και ούτω καθεξής. Οι γυναίκες συχνά παραβιάζονται σε δικαιώματα, δεν επιτρέπεται να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες. Σήμερα η κατάστασή τους είναι καλύτερη, αλλά εξακολουθούν να παρατηρούνται διακρίσεις.

Ένα πρόσωπο πρέπει να προστατεύεται, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία. Η κοινωνική προστασία είναι κάτι που εγγυάται την ευημερία όλων.

Μια οικογένεια είναι μια μικρή κοινωνική ομάδα. Στην κοινωνική δομή της κοινωνίας, είχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση. Τι είδους σχέση αναπτύσσεται εδώ; Αυτή είναι μια βιολογική κοινωνική σχέση μεταξύ συζύγων, απαραίτητη για την αναπαραγωγή του γένους. Οι σχέσεις εντός της οικογένειας διαμορφώνονται ανάλογα με τις υλικές και άλλες συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Κανείς δεν θα διαφωνήσει με το γεγονός ότι η αγροτική οικογένεια ζει αρκετά διαφορετικά από την αστική οικογένεια.

Η κοινωνία αλλάζει υπό την επίδραση των στρώσεων πίεσης. Η κοινωνική σφαίρα μπορεί να διαχειριστεί, αλλά για αυτή τη διαχείριση είναι απαραίτητο να κατανοούμε τα συμφέροντα και τις διαθέσεις όχι μόνο των μεγάλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των μεμονωμένων ατόμων.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: