/ / / Κοινωνικός ρόλος - είναι η συμπεριφορά ενός ατόμου στην κοινωνία, που συνδέεται με την κοινωνική θέση

Ο κοινωνικός ρόλος είναι η συμπεριφορά ενός ατόμου στην κοινωνία που συνδέεται με την κοινωνική θέση

Ο κοινωνικός ρόλος είναι η έννοια του ρόλου της κατάστασης,η οποία είναι μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες στην κοινωνιολογία. Όποιος είναι ένα μέρος της κοινωνίας, και την κοινωνία, σύμφωνα με το εκτελεί μια σειρά από λειτουργίες, και ως εκ τούτου σε αυτή την έννοια είναι το θέμα της προσωπικότητας. Γνωστή αμερικανική κοινωνιολόγοι έχουν θέσει τα θεμέλια της έννοιας της προσωπικότητας, που ήταν R. Minton J. Mead και Τ Parson, φυσικά, ο καθένας έχει κάποια αξία για τη συμβολή του στις προσπάθειες τους και τις δυνατότητες για την κατάσταση της ανάπτυξης και της έννοιας ρόλο.

κοινωνικός ρόλος είναι
Η κοινωνική θέση και ο κοινωνικός ρόλος είναιτις δύο βασικές έννοιες που περιγράφουν την κοινωνική συμπεριφορά ενός ατόμου. Το άτομο, που καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μέρος στην κοινωνία, κατοχυρώνεται στην κοινωνική θέση και έχει ορισμένα δικαιώματα και καθήκοντα. Αυτή είναι η θέση που καθορίζει την κοινωνική κατάσταση ενός ατόμου. Ταυτόχρονα, ένα άτομο έχει διάφορες καταστάσεις, ένα από τα οποία είναι βασικό ή βασικό, δηλαδή, το κύριο καθεστώς είναι ένα επάγγελμα ή μια θέση ενός προσώπου.

Ο κοινωνικός ρόλος είναι συνάρτηση ενός ατόμου πουεκτελεί στο πλαίσιο της κοινωνικής του κατάστασης σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα άτομο έχει διάφορες καταστάσεις, τότε, κατά συνέπεια, εκτελεί αρκετούς ρόλους. Το σύνολο των κοινωνικών ρόλων μέσα σε ένα ενιαίο κοινωνικό καθεστώς είναι ένα κοινωνικό σύνολο. Ένα άτομο ασκεί περισσότερους κοινωνικούς ρόλους εάν έχει μια πολύ υψηλότερη θέση και θέση στην κοινωνία.

την κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο
Ο κοινωνικός ρόλος ενός ατόμου που εργάζεται στην ασφάλειαείναι ριζικά διαφορετικό από το σενάριο ρόλων του Προέδρου της χώρας, είναι όλα σαφή και εύκολο. Γενικά, για πρώτη φορά ο Αμερικανός κοινωνιολόγος T. Parson συστηματοποίησε την έννοια του κοινωνικού ρόλου, χάρη στην οποία διακρίθηκαν πέντε κύριες κατηγορίες, επιτρέποντας σε κάποιον να χαρακτηρίσει ορισμένους κοινωνικούς ρόλους:

  1. Ο κοινωνικός ρόλος είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσειςρυθμιζόμενη. Για παράδειγμα, ο κοινωνικός ρόλος ενός δημόσιου υπαλλήλου οριοθετείται αυστηρά και ο ρόλος αυτού του υπαλλήλου ως ενός ανθρώπου είναι πολύ θολή και ατομικός.
  2. Μερικοί ρόλοι είναι εξαιρετικά συναισθηματικοί, ενώ άλλοι απαιτούν αυστηρότητα και συγκράτηση.
  3. Οι κοινωνικοί ρόλοι μπορεί να διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται. Εξαρτάται από την κοινωνική κατάσταση που καθορίζεται ή επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο.
  4. Το πεδίο και η έκταση της εξουσίας μέσα σε ένα ενιαίο κοινωνικό ρόλο είναι σαφώς καθορισμένο και δεν έχει ακόμη καθιερωθεί σε άλλα.
  5. Η εκτέλεση του ρόλου οφείλεται σε προσωπικά συμφέροντα ή για χάρη δημόσιου καθήκοντος.

τον κοινωνικό ρόλο του ανθρώπου
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο κοινωνικός ρόλος είναι ένα πρότυποσυμπεριφορά, ισορροπημένη μεταξύ του ρόλου και του χαρακτήρα του ατόμου. Δηλαδή, δεν είναι ένας ακριβής μηχανισμός και σχήμα, όπως αναμένεται από έναν συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο, και η συμπεριφορά του ρόλου είναι συγκεκριμένη, ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Ας επιβεβαιώσουμε και πάλι ότι ο κοινωνικός ρόλος του ανθρώπου εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο κοινωνικό καθεστώς, που εκφράζεται από ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, σφαίρα δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος, ένας μουσικός, ένας σπουδαστής, ένας πωλητής, ένας διευθυντής, ένας λογιστής, ένας πολιτικός. Ο κοινωνικός ρόλος του ατόμου αξιολογείται πάντα από την κοινωνία, εγκεκριμένο ή καταδικασμένο. Για παράδειγμα, ο ρόλος του εγκληματία ή της πόρνης έχει δημόσια επίπληξη.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: