/ / / Κοινωνική ψυχολογία - ένα σημαντικό εργαλείο στη γνώση των νόμων της ανάπτυξης της κοινωνίας

Κοινωνική ψυχολογία - ένα σημαντικό εργαλείο στη γνώση των νόμων της ανάπτυξης της κοινωνίας

Στη ζωή, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν μόνο, αλλάαλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, επικοινωνούν, δείχνουν ορισμένα συναισθήματα, συνδέουν με άλλους με κάποιο τρόπο και ούτω καθεξής. Αν ενώσουμε όλη αυτή την κοινωνική ζωή, τότε μπορεί να ονομαστεί μία λέξη - ψυχολογική πραγματικότητα. Αυτή η ψυχολογική πραγματικότητα είναι η μελέτη της κοινωνικής ψυχολογίας.

Όλες οι γνώσεις που έχουν οι άνθρωποι στοκοινωνική ψυχολογία, για λόγους ευκολίας συστηματοποιούνται. Έτσι, η επιστήμη αυτή περιέχει επιστημονικές ιδέες για τα πιο ποικίλα κοινωνικο-ψυχολογικά φαινόμενα, τους νόμους, τα αίτια της εμφάνισής τους, τη λειτουργία τους. Επιπλέον, η κοινωνική ψυχολογία χωρίζεται σε τομείς που έχουν μελετηθεί βαθιά. Γενικές απόψεις για την κατεύθυνση στην οποία αναπτύσσεται η κοινωνική ψυχολογία. Μέθοδοι αξιοποίησης της συσσωρευμένης εμπειρίας στις δημόσιες σχέσεις. Κατ 'αρχάς μεταξύ των κοινωνικών και ψυχολογικών σχέσεων είναι η κοινωνική ψυχολογία των ομάδων, καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Και για δεύτερη φορά, η κοινωνική ψυχολογία μελετά όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές διαδικασίες και φαινόμενα, όπως για παράδειγμα τη διάθεση των ανθρώπων, τα συναισθήματά τους, το «κλίμα» σε μια συγκεκριμένη ομάδα.

Η κοινωνική ψυχολογία έχει το δικό της αντικείμενο,ποια είναι η δράση του. Έτσι, το αντικείμενο χρησιμεύει ως ομάδες και ενώσεις ανθρώπων και μεμονωμένων ατόμων. Σάμη κοινωνική ψυχολογικά φαινόμενα έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της υπαγωγής στο ένα ή το άλλο, συχνά εντελώς διαφορετική, κοινότητες ή οντότητες. Έτσι, κοινωνικο-ψυχολογικά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα σε οργανωμένες κοινότητες, δηλαδή σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες, την κοινωνική ψυχολογία εκφράζεται σε όρους όπως «ψυχολογία του έθνους», «θρησκευτική ψυχολογία», «τάξη ψυχολογία» και «ψυχολογία της πολιτικής.» Όλες αυτές οι έννοιες είναι τουλάχιστον σε εμφάνιση και μοναδική εμφάνιση, αλλά στην πραγματικότητα το περιεχόμενό τους πολύ πιο περίπλοκη. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες εξηγούν αυτό το ή αυτό το φαινόμενο διφορούμενα.

Όσο για μικρές ομάδες, εδώ επίσηςυπάρχουν κοινωνικο-ψυχολογικά φαινόμενα που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ πολλών ανθρώπων ή ολόκληρων ομάδων. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε τέτοιες ομάδες είναι δυνατή η στενότερη επαφή μεταξύ όλων των ανθρώπων και των ατόμων τους. Ο κλάδος της κοινωνικής ψυχολογίας που επηρεάζει τις σχέσεις, τα φαινόμενα και τις διαδικασίες σε μικρές ομάδες ονομάζεται ψυχολογία μιας μικρής ομάδας. Εκτός από τις οργανωμένες κοινότητες που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν και μη οργανωμένες κοινότητες. Σε αυτές τις κοινότητες μπορεί να αποδοθεί αυθόρμητα το αναδυόμενο πλήθος ή άλλη μάζα ανθρώπων. Τα κοινωνικά και ψυχολογικά φαινόμενα που δημιουργούνται αυθόρμητα σε αυτές τις μάζες και καλούνται μάζα-μοιάζει, αλλά οι συμπεριφορικές αντιδράσεις που είναι χαρακτηριστικές για τους ανθρώπους από το πλήθος - είναι αυθόρμητες. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να εντοπίσουμε πολλούς τομείς της κοινωνικής ψυχολογίας: Ψυχολογία πανικού και φόβου, ψυχολογία πλήθους, ψυχολογία προπαγάνδας, ψυχολογία διαφημίσεων, ψυχολογία φήμης και κάποιες άλλες. Ο ίδιος ο κλάδος της κοινωνικής ψυχολογίας που μελετά αυτές τις διαδικασίες και φαινόμενα ονομάζεται ψυχολογία της μαζικής τάξης κοινωνικο-ψυχολογικών φαινομένων.

Ξεχωριστά, πρέπει να ειπωθεί ότι το κύριο αντικείμενοΗ μελέτη στην κοινωνική ψυχολογία είναι ένα πρόσωπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσωπικότητα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό φαινόμενο, διαφορετικό από το άτομο, και δεν σχετίζεται με διαπροσωπικές και ομαδικές σχέσεις.

Ωστόσο, το άτομο από μόνο του είναι ικανόη επιρροή των κοινωνικών σχέσεων πρέπει να αλλάξει, να κινηθεί σε κάποιο άλλο κράτος. Αυτές οι αλλαγές και οι διαδικασίες μελετώνται από έναν ξεχωριστό κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας, το όνομα του οποίου είναι η κοινωνική ψυχολογία του ατόμου.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: