/ / / κοινωνιολογία ως επιστήμη της κοινωνίας

κοινωνιολογία ως επιστήμη της κοινωνίας

Η κοινωνιολογία ως επιστήμη της κοινωνίας

Η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη των κοινωνικών φαινομένων,που συμβαίνουν στην κοινωνία. Ασχολείται με τη μελέτη των κοινωνικών θεσμών (νόμος, κράτος, κ.λπ.), κοινωνικές σχέσεις μεταξύ θεμάτων: ιδιώτες, κοινωνικοί θεσμοί. Η κοινωνιολογία ως επιστήμη για την κοινωνία άρχισε να αναπτύσσεται εδώ και πολλούς αιώνες.

Τα κύρια στάδια στην ανάπτυξη της κοινωνιολογίας.

1. Η πιο αρχαία εποχή. Από τους πρώτους χρόνους οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όχι μόνο για τα φαινόμενα και τα αινίγματα της γύρω φύσης, αλλά και για τα προβλήματα που σχετίζονται με την ύπαρξή της γύρω από άλλους ανθρώπους. Οι επιστήμονες επέστησαν την προσοχή στην ύπαρξη του ανθρώπου στην κοινωνία. Η προέλευση της κοινωνιολογίας μπορεί να βρεθεί στη συλλογιστική των σοφών και των επιστημόνων - στις σοφές τους συμβουλές για ζητήματα ζωής. Τα έργα του Αριστοτέλη "Πολιτική" και του Πλάτωνα "Νόμοι" αποτέλεσαν την αρχή της μελέτης των κοινωνικών θεσμών: νόμος, οικογένεια, κράτος. Οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας επέστησαν την προσοχή στον τόπο του ανθρώπου στην κοινωνία.

2. Η Αναγέννηση είναι ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη της κοινωνικής σκέψης. Υπάρχουν νέες μελέτες που σχετίζονται με την κοινωνιολογία, με στόχο τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών της κοινωνίας. Michel Montaigne, Erasmus Rotterdam, Niccolo Machiavelli, Thomas More - σπουδαίοι επιστήμονες του Μεσαίωνα. Έθεσαν τα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό οδήγησε στο σχηματισμό ενός μοντέλου κοινωνίας που μοιάζει με μια κοινότητα στην οποία οι ηθικοί κανόνες και τάξη διέπονται από τις παραδόσεις και τον Θεό. Ένας άνδρας είχε μικρό ρόλο στην κοινωνία.

3. Η εποχή του Διαφωτισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, οι απόψεις για την κοινωνία και οι θέσεις στον άνθρωπο έχουν αλλάξει. Denis Diderot, Claude Adrian Gelwiecki - ανέλυσαν την κοινωνία, γιατί υπήρχε ανισότητα, ανομοιογένεια της κοινωνίας. Ο άνθρωπος είναι ένα ανεξάρτητο θέμα, η ζωή του, η συμπεριφορά εξαρτάται από τις προσπάθειές του, έτσι σκέφτηκαν.

4. Το κλασικό στάδιο ανάπτυξης (19-20 αιώνα). Υπάρχουν τρεις εξαιρετικοί στοχαστές Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx.

Ο Μαρξ απέδειξε γιατί υπήρχε κοινωνική ανισότητα, αναλύονται οι συγκρούσεις στην κοινωνία ως ένα φαινόμενο, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της κοινωνίας.

Ο Μ. Weber ανέπτυξε μια κοινωνιολογική κοινωνική θεωρία. Το κεντρικό σημείο της θεωρίας - από τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε μια κοινωνία εξαρτάται από τη σχέση του με άλλους ανθρώπους.

Ε. Durkheim, ίδρυσε μια κοινωνιολογική σχολή. Η ύπαρξη της κοινωνίας δεν εξαρτάται από τις ενέργειες των ατόμων. Κάθε άτομο εκτελεί τη λειτουργία του.

Χάρη στους επιστήμονες και τους φιλόσοφους, η κοινωνιολογία ως επιστήμη για την κοινωνία έχει το θέμα της, τη θεωρία και τις δυνατότητες να λάβει επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας.

Λειτουργίες της κοινωνιολογίας ως επιστήμης.

Γνωστικός, ο σκοπός της είναι να μελετήσει την κοινωνία, να κατανοήσει τη δομή της, πώς αλληλεπιδρούν τα άτομα και οι ομάδες τους. Απαντά στην ερώτηση: Σε ποια κοινωνία ζούμε;

Εννοιολογικά περιγραφικό, παρέχειεκείνοι που μελετούν την κοινωνιολογία, ένα σύστημα εννοιών, θεωριών και κανόνων περιγραφής που αντικατοπτρίζουν την κοινωνική πραγματικότητα. Πώς και τι γίνεται στην κοινωνία; - απαντά αυτή την ερώτηση.

Εκτιμώμενη. Αξιολόγηση της επάρκειας των κοινωνικών (θεσμών, κοινωνικών οργανώσεων) κανόνων και δικαιωμάτων στις προσδοκίες των κοινωνικών ομάδων και ατόμων, των στόχων τους, των αναγκών τους. Απαντά στην ερώτηση: είναι η κοινωνία μας δημοκρατική, είναι δίκαιη;

Εξηγήστε. Παρέχει μια εξήγηση των κοινωνικών γεγονότων, των φαινομένων, των διαδικασιών που βασίζονται στα αποκαλυπτόμενα γεγονότα, τα πρότυπα. Απαντά στην ερώτηση: γιατί συμβαίνει αυτό στην κοινωνία, και όχι με άλλο τρόπο;

Ιδεολογικά ιδεολογικό. Συνειδητοποιεί ορισμένα πολιτικά και κοινωνικά ιδανικά. Απαντάει στην ερώτηση: γιατί συμβαίνουν οι κοινωνικές ενέργειες;

Προγνωστική. Κάνει προβλέψεις βάσει των νόμων της ανάπτυξης της κοινωνίας και της γνώσης των τάσεων, δημιουργώντας σενάρια για διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στο μέλλον. Στο ερώτημα: Τι μπορεί να συμβεί με την κοινωνία στο μέλλον; - αυτή η λειτουργία είναι υπεύθυνη.

Διευθυντική. Αφού προσδιορίσει τα πρότυπα ανάπτυξης, δημιουργώντας σενάρια για διάφορα γεγονότα στο μέλλον - η κοινωνιολογία μπορεί να διαχειριστεί γεγονότα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Απαντά στην ερώτηση: Πώς να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα κοινωνικά φαινόμενα;

Διδασκαλία (εκπαιδευτική). Η κοινωνιολογία, χάρη σε διάφορους θεσμούς επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορεί να διαδώσει ευρέως κοινωνιολογικές εκτιμήσεις και γνώσεις. Απαντά στην ερώτηση: Πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα τη γνώση για την κοινωνία;

Μέχρι στιγμής, η κοινωνιολογία ως επιστήμη για την κοινωνία έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες. Όλες αυτές οι λειτουργίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα ενιαίο λειτουργικό, παραγωγικό σύστημα κοινωνιολογίας.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: