/ / / Τι είναι ένας ρόλος; Τύποι ρόλων

Τι είναι ένας ρόλος; Τύποι ρόλων

Η έννοια του ρόλου, δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος, είναι πολύ ευρύς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες σφαίρες, ως εκ τούτου, σε διαφορετικές έννοιες.

ποιος είναι ο ρόλος

Ορολογία

Ο ρόλος μπορεί να καθοριστεί με διάφορους τρόπους.

  • Ως μέτρο σπουδαιότητας. Πρώτα απ 'όλα, ο όρος ορίζεται ως ο βαθμός και το μέτρο της επιρροής. Με αυτή την έννοια, αντιλαμβάνονται αυτόν τον όρο, ζητώντας το ρόλο που παίζει κάποιο φαινόμενο / γεγονός / συγκεκριμένο άτομο, κλπ.
  • Ως μοντέλο συμπεριφοράς. Αυτό καθορίζει τον τρόπο που χρειάζεστε τον εαυτό σαςνα οδηγήσει. Καθιερώνει και ρυθμίζει ειδικούς κοινωνικούς κανόνες. Ο ρόλος πρέπει να συσχετίζεται με δικαιώματα και ευθύνες. Ανατίθεται επίσης στην κατάσταση και είναι δυναμικό χαρακτηριστικό της.
  • Όπως η ίδια η συμπεριφορά. Ένας άλλος ορισμός είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά ενός ατόμου, ανάλογα με την κοινωνική του θέση.
  • Πώς λειτουργεί. Το παράγωγο του όρου είναι ο ρόλος της λειτουργίας, ο οποίος είναι ακόμα ένας ορισμός.

ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος

  • Ως κοινωνικό καθεστώς. Κοινωνική κατάσταση, καθορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευθύνες που αυτή η θέση παίρνει - είναι, επίσης, η απάντηση στο ερώτημα του τι ρόλο.

Κοινωνικός ρόλος

Ο όρος κοινωνικός ρόλος είναι ο ευρύτεροςχρησιμοποιείται σε δύο επιστήμες: απευθείας στην κοινωνιολογία και, επιπλέον, στην κοινωνική ψυχολογία. Αλλά τι είναι ένας κοινωνικός ρόλος; Συνδέεται στενά με την κατάσταση του ατόμου στην κοινωνία. Τις περισσότερες φορές ορίζεται ως πρότυπο συμπεριφοράς. Μεταξύ των καθηκόντων είναι να καθιερωθεί η αλληλεπίδραση των διαφορετικών καθεστώτων στην κοινωνία.

Ο όρος δανείζεται από το θέατρο, στο οποίοΗ διάκριση μεταξύ των εννοιών "ρόλος-ηθοποιός" είναι ιδιαίτερα έντονη. Ποιος είναι ο ρόλος στο θέατρο είναι η απλούστερη εξήγηση και ένα από τα πιο προφανή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται ως παράδειγμα.

ποιος είναι ο πολιτικός ρόλος

Το ερώτημα, τι είναι ένας κοινωνικός ρόλος, αξίζει πάνταεκτός από άλλους τύπους ρόλων, για διάφορους λόγους. Πρώτα απ 'όλα, δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι ο πρώτος ορισμός είναι ο πιο έντονος διαφέρει από τους άλλους τέσσερις. Είναι ένα κλασικό, τι είναι ένας ρόλος, ένας ορισμός. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορίες όπως η σύνταξη ή ο ρόλος στις βάσεις δεδομένων απορρίπτονται από αυτήν. Αλλά η υπό εξέταση κατηγορία στο πλαίσιο που παρουσιάζεται είναι η πεμπτουσία των υπόλοιπων τεσσάρων ορισμών, που συνδέονται στενά με τα πρότυπα, τη συμπεριφορά, τα μοντέλα στην κοινωνία, ως μια δυναμική δομή.

Επαγγελματικός ρόλος ως υποείδος κοινωνικών

Η ταξινόμηση των κοινωνικών ρόλων προϋποθέτειμια διαίρεση σε συμβατικές και ανεπίσημες. Και στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, το συνώνυμο του εν λόγω όρου είναι το "πρότυπο". Η διαφορά είναι πόσο αυστηρό είναι το πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι συμβατικοί ρόλοι είναι πάντα πιο σαφείς, πιο σταθεροί, συνηθισμένοι σε όλες τις απαιτήσεις, αλλά οι ανεπίσημοι επιτρέπουν σε κάποιον να λαμβάνει υπόψη το είδος του ατόμου που εκτελεί.

Ο επαγγελματικός ρόλος ανήκεισυμβατικό. Δηλαδή, στο ερώτημα ποιος είναι ο επαγγελματικός ρόλος, μπορεί κανείς να απαντήσει με ασφάλεια ότι είναι πρωτίστως κοινωνική. Ωστόσο, με τον όρο αυτό, όχι μόνο το πρότυπο των ενεργειών του εργαζόμενου, αλλά και τα δικαιώματα και οι ευθύνες του, η ικανότητα, βάσει της οποίας καθορίζεται η επιρροή του στην εταιρεία στην οποία εργάζεται και στον επαγγελματικό τομέα.

Πολιτικός ρόλος ως οπαδός του συστήματος "status-template"

Πολιτικές επιστήμες, όπως η κοινωνιολογία, είναικοινωνικές επιστήμες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, παρά το γεγονός ότι επικεντρώνουν την προσοχή τους σε διαφορετικά θέματα και αντικείμενα έρευνας, η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους είναι μεγάλη. Ο πολιτικός ρόλος δεν είναι υποείδος του κοινωνικού, δεν εμπίπτει στην παραπάνω ταξινόμηση, αφού στην ουσία σχετίζεται άμεσα με μια ξεχωριστή επιστήμη. Και μάλιστα, μιλώντας για το πολιτικό ρόλο, δεν μπορεί κανείς να συμβάλει στην ανάκληση του συστήματος "καθεστώτος" που λειτουργεί στην κοινωνία. Η κοινωνία ως στατική δομή εμφανίζει την κατάσταση, ως δυναμική - ένα ρόλο. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για την πολιτική δομή της κοινωνίας.

Οι πολιτικοί ρόλοι είναι χαρακτηριστικοί για διάφορους φορείς με διαφορετικές καταστάσεις, ανάλογα με την οποία εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες και έχουν διαφορετική δημόσια σημασία από την άλλη.

ποιος είναι ο συντακτικός ρόλος

Ο πολιτικός ρόλος είναι αναμενόμενη συμπεριφορά όχιμόνο από το άτομο, αλλά και από την ομάδα ή το ίδρυμα. Ένα ζωντανό παράδειγμα για μια σαφή εξήγηση είναι τα πολιτικά κόμματα. Από τη μία πλευρά, ως σχηματισμός και οργάνωση έχουν καθιερώσει πρότυπα συμπεριφοράς. Από την άλλη πλευρά, ένα πολιτικό κόμμα μπορεί να είναι σημαντικότερο από το άλλο ή κάποια άλλη στιγμή. Με άλλα λόγια, θα έχει διαφορετικό πολιτικό ρόλο, προβλέποντας μεγαλύτερη σημασία.

Ρόλος ως έννοια της επιστήμης των υπολογιστών

Η λέξη "ρόλος" χρησιμοποιείται επίσης στην επιστήμη των υπολογιστών,για παράδειγμα, στον τομέα των βάσεων δεδομένων και της διαχείρισης του συστήματος. Ένας ρόλος ονομάζεται ομάδα προνομίων που έχουν σχέση μεταξύ τους και παρέχονται στον χρήστη. Ουσιαστικά, αυτή είναι μια μέθοδος που παρέχει ευκολία στη ρύθμιση των προνομίων.

ποιος είναι ο επαγγελματικός ρόλος

Ρόλος ως όρος σύνταξης

Ποια είναι η λέξη στην πρόταση, ποιος είναι ο ρόλος της;παίζει - αυτό είναι ένας συντακτικός ρόλος. Τα διαφορετικά μέρη του λόγου έχουν διαφορετικές έννοιες. Επομένως, η πιο συχνή ερώτηση είναι ποιος είναι ο συντακτικός ρόλος του ουσιαστικού / επίθετου / ρήματος κλπ. Στην περίπτωση αυτή, εννοούμε το μέτρο της σημασίας και της επιρροής της λέξης ενός συγκεκριμένου τμήματος του λόγου στην πρόταση.

Ο εν λόγω όρος καθορίζεται ανάλογα με τη σχέση με τα άλλα μέλη της πρότασης. Για παράδειγμα, ένα ουσιαστικό σε σχέση με αυτά μπορεί να είναι αντικείμενο, συμπλήρωμα, έκκληση κ.λπ.

Ο αποφασιστικός παράγοντας της στρωματοποίησης

Είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε ότι ο ρόλος που, εκτός απόκαι, σε μεγαλύτερο βαθμό, καθορίζει το μέτρο σημασίας, είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της διαστρωμάτωσης. Με τη σειρά του, η στρωματοποίηση είναι ανισότητα. Στην κοινωνιολογία αυτή είναι μια διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Η διαστρωμάτωση συνεπάγεται μια ορισμένη ιεραρχία. Όσο μεγαλύτερη είναι η δομή, τόσο πιο δύσκολο θα είναι, έχοντας πολλούς κλάδους.

ποιος είναι ο ρόλος του ορισμού

Εξαρτάται από το ρόλο του βήματος που θα γίνεινα καταλάβουν το θέμα σε αυτό το καθιερωμένο σύστημα σχέσεων. Για την κοινωνία (το θέμα της κοινωνιολογίας και της πολιτικής επιστήμης) η υψηλότερη "κάστα" καλείται ελίτ. Στην επιστήμη των υπολογιστών και τη σύνταξη, άλλη ορολογία, ωστόσο, παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στη διαχείριση του συστήματος υπάρχουν χρήστες που έχουν όλα τα πιθανά δικαιώματα και υπάρχουν και όσοι έχουν περιορισμούς σε ορισμένα από αυτά.

Μια δέσμη συνήθως περιλαμβάνει τη μικρότερη ομάδαελίτ. Στην ιδανική περίπτωση, η μέση τιμή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Η διαστρωμάτωση, που μελετάται από τις κοινωνικές επιστήμες, έχει μεγαλύτερο δυναμισμό από το ίδιο φαινόμενο στα θέματα της μελέτης των ανθρωπιστικών επιστημών ή των ακριβών επιστημών.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: