/ / Εμπορικά σήματα της Ρωσίας. Εμπορικό σήμα και εμπορικό σήμα - ποια είναι η διαφορά;

Εμπορικά σήματα της Ρωσίας. Εμπορικό σήμα και εμπορικό σήμα - ποια είναι η διαφορά;

Στη σύγχρονη κοινωνία δημιουργούνται ίσοι όροιδιαχείρισης για διάφορους παραγωγούς βασικών προϊόντων. Στις δραστηριότητές τους εισάγονται κανόνες ανταγωνισμού, αυξάνεται η ευθύνη τους για τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Η ανάγκη κορεσμού της αγοράς με υπηρεσίες και προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού καθορίζει την αντικειμενική ανάγκη για ένα νομικό μηχανισμό που θα εξασφάλιζε την κατάλληλη εξατομίκευση των παραγωγών. Σημαντικό για τη λύση αυτού του προβλήματος είναι ένα εμπορικό σήμα (εμπορικό σήμα). Ας το εξετάσουμε λεπτομερέστερα.

εμπορικά σήματα

Σήμα εμπορικών σημάτων

Για κάθε επιχείρηση που παράγει στην αγοράτα προϊόντα της, είναι σημαντικό να φροντίσει η αναγνώρισή της από τους καταναλωτές. Αυτή η περιοχή διαχειρίζεται ειδικοί μάρκετινγκ. Καταρτίζουν ένα εμπορικό σήμα, λογότυπο προϊόντος. Η επιλογή του προϊόντος από τον αγοραστή δεν είναι πάντοτε ορθολογική και βασίζεται στα χαρακτηριστικά του καταναλωτή. Συχνά, καθορίζεται από την συνειρμική αντίληψη, μέσω του συμβολισμού, μέσω του οποίου σχηματίζονται παραστάσεις του προϊόντος. Οι μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 85% των αποφάσεων αγοράς γίνεται βάσει οπτικών πληροφοριών. Από την άποψη αυτή, ο κύριος στόχος που επιτελείται από το σήμα κατατεθέν είναι η εξατομίκευση του προϊόντος, η απομόνωσή του μεταξύ άλλων παρόμοιων προϊόντων, η παράδοση στον καταναλωτή πληροφοριών ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι το καλύτερο. Έτσι, διαμορφώνεται η εικόνα των αγαθών.

Εμπορικό σήμα και εμπορικό σήμα: ποια είναι η διαφορά;

Στην ουσία, αυτοί οι δύο όροι είναι κατά προσέγγισηένα και το αυτό. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Τα εμπορικά σήματα εισάγονται σε νομοθετικό επίπεδο. Όσον αφορά τη δεύτερη θητεία, φαίνεται ως μια κυριολεκτική μετάφραση του συντομογραφικού σήματος TM - εμπορικό σήμα. Η έννοια αυτή εφαρμόζεται στο διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, πρέπει να ειπωθεί ότι η χρήση των όρων "σήμα", "εμπορικό σήμα" θα είναι εσφαλμένη από την άποψη της εθνικής νομοθεσίας. Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι καταχωρημένες στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εμπορικά σήματα - τα σύμβολα των κατασκευαστών, υποδεικνύοντας την ευθύνη τους για την ποιότητα των προϊόντων.

εμπορικό σήμα

Ειδικότητα

Στον Αστικό Κώδικα, τα εμπορικά σήματα ορίζονται ως κεφάλαιαεξατομίκευση υπηρεσιών, έργων, προϊόντων. Δρουν ως δικαίωμα που ανήκει στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Παρισίων, τα εμπορικά σήματα λειτουργούν ως απαραίτητα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που επιτρέπεται να πωληθούν. Δεν είναι μόνο η διαφήμιση του κατασκευαστή, αλλά και η ευθύνη για την ποιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα τέτοιο στίγμα, όπως για παράδειγμα το "Made in Russia" ή το "Maid in China", δεν αποτελεί εμπορικό σήμα. Σε αυτά δεν υπάρχει συγκεκριμένη διεύθυνση του κατασκευαστή, το όνομα της επιχείρησης, όπου μπορεί κανείς να στραφεί στα ζητήματα ποιότητας.

Απαιτήσεις

Τα εμπορικά σήματα καταχωρούνται σε ορισμένεςσυνθήκες. Συγκεκριμένα, κάθε νέο σύμβολο πρέπει να είναι πρωτότυπο. Δεν μπορεί να επαναληφθεί ήδη καταχωρισμένο και υφιστάμενο στην αγορά. Τα εμπορικά σήματα δεν υποδεικνύουν τις ιδιότητες του προϊόντος ή την υψηλή του ποιότητα, δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορεί να παραπλανήσουν τον αγοραστή. Για παράδειγμα, το άρωμα δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον Πύργο του Άιφελ, επειδή ο καταναλωτής μπορεί να πιστεύει ότι είναι απευθείας από τη Γαλλία. Τα εμπορικά σήματα της Ρωσίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν έναν ορισμό που υποδεικνύει την προέλευση του προϊόντος. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουν τους "Ουραλούς Πολέμους", τους "Κήπους της Θάλασσας" κλπ. Υπάρχουν σήμερα περισσότερα από 5 εκατομμύρια τέτοια σύμβολα στον κόσμο. Στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, θεωρείται δίκαιο ότι ο ανταγωνισμός έχει μετατοπιστεί στην εικόνα των παραγωγών.

εμπορικό σήμα

Επείγουσα χρήση

Η σύγχρονη αγορά χαρακτηρίζεται από ευρείες κλίμακεςανταγωνισμού. Οι κατασκευαστές και οι πωλητές προσπαθούν να προσελκύσουν το μέγιστο αριθμό αγοραστών στα προϊόντα που πωλούνται και κατασκευάζονται. Οι επιχειρήσεις επιλύουν επίσης το καθήκον της διατήρησης των υφιστάμενων πελατών και πελατών. Όλα αυτά εντείνουν σημαντικά τη χρήση των σημάτων και των εμπορικών σημάτων στις εμπορικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον ορισμό της Αμερικανικής Ένωσης Μάρκετινγκ, ο ιδρώτας TM πρέπει να νοείται ως όνομα, σύμβολο, όρος, αριθμός ή συνδυασμός αυτών, απαραίτητος για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, διαφοροποιούν τα προϊόντα τους από τα προϊόντα ανταγωνιστών. Από αυτό προκύπτει ότι τα εμπορικά σήματα αποδίδονται σε προϊόντα που ικανοποιούν τις ίδιες ανάγκες του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, η παραγωγή ορισμένων εταιρειών έχει ορισμένες ιδιότητες που το διαφοροποιούν από τα αγαθά άλλων επιχειρήσεων. Αυτές οι διαφορές μπορούν να είναι απτές, ορθολογικές, λειτουργικές και συναφείς με τα χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων. Μπορούν να είναι άυλο, συναισθηματικό, συμβολικό. Αυτές οι ιδιότητες σχετίζονται άμεσα με την εξωτερική όψη του προϊόντος.

Εμπορικό σήμα και εμπορικό σήμα

Νομοθετική βάση στη Ρωσική Ομοσπονδία

Στις κανονιστικές πράξεις, το εμπορικό σήμα και το σύμβολοοι υπηρεσίες ορίζονται ως ονομασίες ικανές να διαφοροποιούν προϊόντα και υπηρεσίες ορισμένων οργανώσεων και ατόμων από ομοιογενή προϊόντα άλλων οικονομικών οντοτήτων. Τα σύμβολα, εκτός από την καθιέρωση διαφορών, επιτρέπουν τη δημιουργία ορισμένων δεσμών μεταξύ παραγωγών, πωλητών και καταναλωτών. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, η ανταπόκριση του αγοραστή στα εμπορικά σήματα και, κατά συνέπεια, μέσω αυτών, στα αγαθά, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της επιχείρησης στην αγορά.

Σημαντικό σημείο

Ο νόμος αριθ. 3520-I ισχύει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τις ονομασίες προέλευσης. Η νομική προστασία των συμβόλων χορηγείται σύμφωνα με την κρατική εγγραφή. Για το εμπορικό σήμα εκδίδεται πιστοποιητικό. Η εγγραφή ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η αίτηση από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του συμβόλου, ο όρος μπορεί να επεκταθεί.

εμπορικά σήματα της Ρωσίας

Μη καταχώριση

Επιτρέπεται από σχετική ή απόλυτηλόγους. Οι τελευταίοι αναφέρονται στο εσωτερικό περιεχόμενο του σημείου, το πρώτο στα υφιστάμενα δικαιώματα τρίτων. Για απόλυτους λόγους, δεν επιτρέπεται η καταχώριση χαρακτήρων που αποτελούνται από συμβολισμό:

  1. Δεν διαθέτει διαφοροποιητική ικανότητα. Για παράδειγμα, μπορούν να είναι μόνο γραμμές, μεμονωμένα γράμματα, αριθμοί, γεωμετρικά σχήματα που δεν περιέχουν το σχέδιο ή την αρχική σύνθεση. Περιλαμβάνουν επίσης κοινές συντομογραφίες (CDB, LLC κ.λπ.), σχηματικές και ρεαλιστικές εικόνες αγαθών.
  2. Παρουσιάζεται με τη μορφή κρατικών εμβλημάτων,οικόσημα, σημαίες, που αποτελείται από τα ονόματα των χωρών και τα σύμβολά τους, την πλήρη ή συντετμημένη ονόματα των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, η επίσημη δοκιμασία, εγγύηση και τον έλεγχο γραμματόσημα, βραβεία, σφραγίδες και άλλα διακριτικά σημεία που είναι παρόμοια με αυτά μέχρι το σημείο της σύγχυσης.
    εμπορικό σήμα

Η εγγραφή γίνεται στο όνομα του οργανισμούή άτομα που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες. Ως κάτοχος εμπορικού σήματος στη Ρωσία, μια ξένη εταιρεία ή πολίτης μπορεί να ενεργεί με τους ίδιους όρους με τους Ρώσους.

Αριθμός ιδιοκτήτες

Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που κατέχουν το δικαίωμα κατοχής ενός εμπορικού σήματος, τα σύμβολα μπορούν να είναι:

  1. Ατομικά. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης είναι ένας οργανισμός ή ένα άτομο.
  2. Συλλογικό. Τέτοια εμπορικά σήματα είναι διαθέσιμα από οικονομικές ενώσεις, συνδικάτα ή άλλες εθελοντικές επιχειρηματικές ενώσεις. Προορίζονται για την ταυτοποίηση των προϊόντων που κατασκευάζονται ή πωλούνται, τα οποία έχουν ενοποιημένες ποιοτικές ή άλλες γενικές ιδιότητες.
    λογότυπο εμπορικού σήματος

Το δικαίωμα σε ένα εμπορικό σήμα, εισάγοντας ωςΈνα νομικά καθορισμένο αντικείμενο μπορεί να μεταβιβαστεί από τον ιδιοκτήτη του σε άλλα πρόσωπα. Ταυτόχρονα, συνάπτεται συμφωνία αδειοδότησης. Το θέμα - ο κάτοχος του σήματος - μπορεί επίσης να πουλήσει το δικαίωμά του σε αυτό. Παράλληλα, καταρτίζεται συμφωνία για την παραχώρηση.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: