/ / / Σιωπηρά σθεναρή προσωπικότητα

Συναισθηματικά ισχυρή πνευματική προσωπικότητα

Η συναισθηματικά-εκφραστική σφαίρα της προσωπικότητας περιλαμβάνει τοδύο στενά αλληλένδετες έννοιες, το ένα εκ των οποίων είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα και τα συναισθήματα, και άλλοι - βούληση. Αυτές οι μορφές ψυχικής αντανάκλασης είναι χαρακτηριστικές για όλα τα έμβια όντα. Και εκφράζεται όχι μόνο στην εσωτερική εμπειρία, αλλά και με τη μορφή της σωματικής εκδηλώσεις, όπως αλλαγές στην έκφραση του προσώπου, χειρονομίες, τη στάση του σώματος, υπερβολική εφίδρωση ή παραβίαση της αναπνοής συχνότητας και καρδιακού παλμού.

Η συναισθηματική-βολική σφαίρα της προσωπικότητας δεν έχειαναλόγων. Κάθε άτομο αντιδρά με τον δικό του τρόπο στην ίδια διανοητική διαδικασία. Μια πανομοιότυπη κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μια συναισθηματική αύξηση σε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο έχει μια επίμονη απάθεια. Μερικοί άνθρωποι θα κλονιστούν από την αίσθηση του φόβου και του κινδύνου, άλλοι θα σας κάνουν να γοητεύεστε με την αδυναμία. Η βαθιά κατάθλιψη και η συνειδητοποίηση της δικής της ασήμαντης σημασίας οδηγεί σε διακοπή της φυσιολογικής πορείας των διανοητικών διαδικασιών στο σώμα. Πολύ συχνά, οι άνθρωποι με αυτές τις διαταραχές βρίσκουν την αυτοκτονία τη μόνη διέξοδο από την κατάσταση.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αρνητικέςοι συναισθηματικές καταστάσεις είναι επιβλαβείς μόνο υπερβολικά. Πειράματα επιστημόνων έχουν δείξει ότι κάποια επίδραση των αρνητικών ερεθισμάτων επηρεάζει θετικά το προσδόκιμο ζωής. Η ψυχική δραστηριότητα οποιουδήποτε ατόμου πρέπει να δέχεται αρνητική ένταση. Μετά από όλα, χωρίς αυτό δεν μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τα θετικά συναισθήματα. Είναι εξίσου αδύνατο να πίνετε συνεχώς, χωρίς καν να αισθανθείτε διψασμένοι.

Η συναισθηματικά-εκφραστική σφαίρα της προσωπικότητας περιλαμβάνει τοένα λαμπερό καλειδοσκόπιο από αναπάντεχες αισθήσεις και συναισθήματα, ένα παράδειγμα του οποίου μπορεί να ονομαστεί πάθος. Αυτή η βαθιά συναισθηματική εμπειρία εκφράζεται έντονα σε άτομα με ασταθή ψυχή. Μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό και να σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Το πάθος μπορεί να προκύψει τόσο σε ένα ζωντανό αντικείμενο, όσο και σε κάποια κατάσταση ή μνήμη. Ένα από τα σταθερά συναισθήματα κάθε ατόμου είναι η διάθεση. Χωρίς αυτήν την "χρόνια" κατάσταση, δεν περνάει ούτε μια στιγμή της ζωής. Αποτυπώνεται σαφώς στη συμπεριφορά και τις χειρονομίες κάθε ατόμου.

Το πιο ισχυρό στη δομή του είναι τοσυναισθηματική αντίδραση του σώματος που ονομάζεται επηρεάζουν. Απεικονίζει αμέσως την ανθρώπινη ψυχή και γενικεύει όλες τις εμπειρίες σε ένα ενιαίο συγκρότημα. Πολύ συχνά ένας τέτοιος έλεγχος πάνω στο σώμα οδηγεί στις πιο απρόβλεπτες συνέπειες. Η επιρροή είναι τρομερή με τις ανεξέλεγκτες ενέργειες και την απεριόριστη έκρηξη συναισθημάτων.

Ωστόσο, η συναισθηματική-βολική σφαίρα της προσωπικότηταςπεριλαμβάνει όχι μόνο ανθρώπινα συναισθήματα και συναισθήματα. Η έννοια της θέλησης, ως διαδικασία που συμβάλλει στη συνειδητή διαχείριση της ψυχής του ατόμου, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος κάθε προσωπικότητας. Είναι η βούληση που εκδηλώνεται για να υπερνικήσει τα διάφορα εμπόδια και εμπόδια που έχουν προκύψει στον τρόπο του ανθρώπου. Μόνο ένα ισχυρό άτομο θα μπορέσει να επιτύχει το στόχο του και να φέρει όλες τις προσπάθειες στο λογικό τέλος.

Η εθελοντική σφαίρα της προσωπικότητας δεν είναι ξεχωριστήιδιοκτησία της ανθρώπινης ψυχής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζεται μόνο σε συνδυασμό με άλλες πτυχές της ψυχικής ζωής του. Μετά από όλα, στην πραγματικότητα, ένας ισχυρογνώμων άτομο καταστέλλει κάποια συναισθήματα για χάρη της υλοποίησης των άλλων. Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί να σημειωθεί ότι ο όρος «θα» είναι η ικανότητα του σώματος να ενεργήσει σύμφωνα με το έργο, δεν δίνουν προσοχή σε τυχόν επιθυμίες και τις επιθυμίες.

Όπως κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα,η βολική σφαίρα απαιτεί ισχυρή ψυχολογική στήριξη. Έτσι ο κινητήρας της θέλησης είναι οι αισθήσεις. Μετά από όλα, ένα άτομο αδιάφορο ακόμα και στον εαυτό του δεν μπορεί να γίνει ο ιδιοκτήτης μιας ισχυρής θέλησης. Παραδίδεται χωρίς μάχη στο έλεος μιας τυφλής υπόθεσης. Τέτοιοι άνθρωποι πολύ συχνά είναι σιωπηλοί δούλοι των παθών τους, αδυνατούν να δημιουργήσουν είτε μια αίσθηση μιας μικρής ικανοποίησης από το εκπληρωμένο καθήκον, είτε να βρουν τον καλύτερο τρόπο ζωής. Μια τέτοια στάση απέναντι στην προσωπικότητά του σχηματίζεται από τον πάγκο του σχολείου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε καλλιεργητής πρέπει να σκεφτεί να αποκτήσει επαρκή γνώση και να συμπληρώσει μια σειρά μελλοντικών συμφερόντων.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: