/ / / Χαρακτηριστικά προσωπικότητας - ένα εργαλείο για τα χαρακτηριστικά του

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας - ένα εργαλείο για τα χαρακτηριστικά του

Στην ψυχολογία, ο όρος "προσωπικότητα" συνήθωςσυνεπάγεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο άτομο. Κατά κανόνα, θεωρείται ότι είναι δυνατόν να περιγραφεί η προσωπικότητα μόνο με το χαρακτηρισμό των χαρακτηριστικών της. Επομένως, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι μια μάλλον σημαντική και ευρέως διαδεδομένη έννοια στην ψυχολογία.

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Όλες οι ψυχολογικές εξετάσεις, τα ερωτηματολόγια και τα ερωτηματολόγια αποσκοπούν στην αποκάλυψη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Γιατί πρέπει να εντοπιστούν; Για την προσωπικότητα που πρέπει να μελετηθεί.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητας μπορεί να υποδηλώνουντον χαρακτήρα ενός ατόμου, την ιδιοσυγκρασία του και τον τρόπο συμπεριφοράς του. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται από τους ψυχολόγους για να αποκαλύψει τη δομή ενός ατόμου. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς που εκδηλώνονται υπό την επίδραση ορισμένων περιστάσεων ζωής.

χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητας

Τα χαρακτηριστικά ατομικής προσωπικότητας έχουνμια σειρά υποχρεωτικών ιδιοτήτων, ιδίως, το βαθμό έκφρασής τους. Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να εκδηλωθούν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ένα άλλο υποχρεωτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα - προσωπικότητα μπορεί να μετρηθεί μέσω ειδικών ψυχολογικών εξετάσεων.

Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητας προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των ψυχολόγων και διερευνούνται συχνότερα;

Πρώτα απ 'όλα, είναι η παρορμητικότητα και το άγχος. Επιπλέον, αποκαλύπτεται απαραιτήτως η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια ενός ατόμου. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει ότι οι περιγραφές αυτών των χαρακτηριστικών δεν αρκούν για να προβλέψουν τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περιγράφουν μόνο τις γενικές τάσεις της εκδήλωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας.

ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Δεν είναι ασυνήθιστο να αξιολογείται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα ενός και τουτο ίδιο άτομο δεν ταιριάζει. Επιπλέον, μερικές φορές είναι απολύτως αντίθετες και αμοιβαία αποκλειόμενες. Ο κακός ή πολύπλοκος χαρακτήρας δεν αποκλείει ότι ένα άτομο μπορεί να είναι ένα εξαίρετο άτομο.

Οι ψυχολόγοι μοιράζονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότηταςεργαλείο και κίνητρο. Τα οργανικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσδίδουν στον άνθρωπο ένα συγκεκριμένο στυλ και τα κίνητρα για κίνητρα τον παροτρύνουν να αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, να τα κατευθύνει και να τα στηρίξει.

Η φύση ενός ατόμου συνδέεται άμεσα με αυτότα οργανικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Είναι περισσότερο επηρεασμένος από τον τρόπο των ενεργειών του ανθρώπου, και όχι από το περιεχόμενό τους. Αλλά δεν υπάρχει σαφές όριο μεταξύ των χαρακτηριστικών και των παρακινητικών χαρακτηριστικών.

Μερικές φορές ο χαρακτήρας ενός ατόμου εκδηλώνεται ακόμη και ότανθέτοντας στόχους. Ωστόσο, όταν οι στόχοι ορίζονται, χρησιμοποιείται από το άτομο ως μέσο επίτευξής τους. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση ο θεσμικός ρόλος της εκδηλώνεται.

Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αντικατοπτρίζουν στόχουςτο πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα - τρόποι και τρόποι επίτευξής τους. Η κατεύθυνση της ανθρώπινης δραστηριότητας και οι τρόποι της μπορεί να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, επειδή μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους και μπορείτε να επιτύχετε τον ίδιο στόχο χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους.

Σημειώνουμε εδώ ότι ο χαρακτήρας εξαρτάται από τη φυσιολογική κατάσταση του ατόμου καθώς και από την ιδιοσυγκρασία του. Πρώτα απ 'όλα, καθορίζεται από τον τύπο του νευρικού συστήματος του ατόμου.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: