/ / Διανοητική ιδιοκτησία και μέθοδοι αξιολόγησης

Πνευματική ιδιοκτησία και μέθοδοι αξιολόγησης

Στη σύγχρονη νομοθεσία υπάρχει ένας τέτοιος όρος,ως πνευματική ιδιοκτησία. Πρόσφατα, αυτή η νομική περίοδος άρχισε να χρησιμοποιείται συχνότερα, επειδή υπάρχουν συνεχώς ερωτήματα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα. Για να μπορέσετε να επιλύσετε τέτοιες συγκρούσεις, πρέπει να γνωρίζετε τη νομική βάση.

Η πνευματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερηΗ κατεύθυνση της εργασίας, το αποτέλεσμα της οποίας δεν μπορεί πάντα να γίνει αισθητή ή πραγματοποιηθεί. Αλλά, παρ 'όλα αυτά, είναι η ίδια ιδιότητα με οποιοδήποτε άλλο υλικό αντικείμενο ή κάτι τέτοιο. Όλα όσα αντιπροσωπεύουν μια ορισμένη αξία μπορούν πλέον να αποτελέσουν αιτία συγκρούσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πνευματική ιδιοκτησία είναι πολύτιμη. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για προϊόντα ή κάποια αποτελέσματα ανθρώπινης πνευματικής δραστηριότητας.

Από νομική άποψη, αυτός ο όροςαναφέρεται στο σύνολο των δικαιωμάτων που έχει ένα άτομο ή ολόκληρη η εταιρεία. Αυτό το άτομο ή η εταιρεία, αντίστοιχα, ονομάζεται κάτοχος των δικαιωμάτων. Μόνο όσοι έχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα θα διαθέτουν αυτήν την ιδιοκτησία.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στον σύγχρονο κόσμοΗ πνευματική ιδιοκτησία είναι μια ορισμένη αξία, γιατί μπορεί να παράγει εισόδημα, μερικές φορές αρκετά υψηλή. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη για την προστασία και τη νομική εγκυρότητα της ιδιοκτησίας και της κατοχής δικαιωμάτων χρήσης, σε αντίθεση με το υλικό αντικείμενο, πνευματική προϊόντα δραστηριότητας είναι γενικά άυλα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων με σκοπό την άντληση εσόδων.

Νομική εκτίμηση και καθορισμός των ορίων εφαρμογής των νόμων

Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνειμερικές βασικές ποικιλίες προϊόντων και εγγράφων που εξασφαλίζουν νόμιμα τα δικαιώματα ενός προσώπου ή μιας οντότητας. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να ληφθούν μετά τη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης. Το κύριο καθήκον είναι να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε αντικειμενικά και με ακρίβεια την πνευματική ιδιοκτησία στο σύνολό της, να προσδιορίσουμε την αξία της και να της αναθέσουμε τα δικαιώματα σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στη Ρωσία, υπάρχουν πρότυπα για την αξιολόγηση οποιουδήποτειδιοκτησίας του ΜΚΟΟΙ, σύμφωνα με την οποία διεξάγεται η αξιολόγηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι απαιτήσεις των αμερικανικών και ρωσικών κοινωνιών των εκτιμητών, καθώς και η Διεθνής Ένωση Εκτιμητών, λαμβάνονται υπόψη.

Είδη πνευματικής ιδιοκτησίας

Το θέμα της αξιολόγησης στην περίπτωση αυτή είναισυγκεκριμένο αποτέλεσμα της δημιουργικής δραστηριότητας. Υπό την ιδιότητα αυτή, μπορούν να δράσουν επιστημονικά και τεχνικά επιτεύγματα, επαγγελματικά μυστικά και γνώσεις, σχέδια σχεδιασμού, βιβλία, μουσική, ταινίες κ.λπ. Η διαδικασία έχει ως στόχο να προσδιορίσει το πιθανό κόστος από πλευράς σπουδαιότητας και υλικής ωφέλειας για τον ιδιοκτήτη.

Η ιδιοκτησία ενός ακινήτου καθορίζεταιειδικά έγγραφα. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ορίζει το δικαίωμα σε δικές του εφευρέσεις και δίνει επίσης το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και να λαμβάνει εισόδημα. Μια άδεια είναι ένα έγγραφο που εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας με τη χρήση ορισμένων προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, αν και δεν δίνει το δικαίωμα να την κατέχει.

Στην κατηγορία των προϊόντων δημιουργικής δραστηριότηταςμπορεί επίσης να πάρει μια ποικιλία εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων, διαφημιστικά συνθήματα και ούτω καθεξής. Συχνά αξιολογούνται και κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προκειμένου να περιοριστεί η χρήση τρίτων. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα αρχίζουν να λειτουργούν όταν πρόκειται για βιβλία, μουσική, ταινίες και άλλα προϊόντα. Αυτή η πνευματική ιδιοκτησία προκαλεί συγκρούσεις συχνότερα.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: