/ / / Έννοια και ουσία του νόμου

Η έννοια και η ουσία του νόμου

Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε την έννοια και την ουσία του νόμου. Τι σημαίνει συχνότερα; Η σύγχρονη κατανόηση του νόμου βασίζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα σύστημα τυπικά καθορισμένων, καθολικά δεσμευτικών κανόνων, στους οποίους το κράτος θα βασίζεται στα συμφέροντα του λαού. Η φύση αυτής της θέλησης είναι καθολική, τάξη. Οι σύγχρονες έννοιες του νόμου υποστηρίζουν ότι είναι κάτι που σχηματίζεται στη δικαιοσύνη, την ισότητα, την ενότητα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι ο νόμος δεν είναι ελευθερία, αλλά ένας από τους μηχανισμούς υποδούλωσης των ανθρώπων. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά.

Η έννοια και η ουσία του νόμου

Το δικαίωμα καλείται να ρυθμίζει το κοινόη στάση, κάνουν έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί ποτέ να καταπατήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Το ίδιο ισχύει και για την ιδιοκτησία των ανθρώπων. Το δικαίωμα μας ωθεί σε συγκεκριμένα όρια, τα οποία δημιουργούνται έτσι ώστε να προστατεύονται και να παρέχονται. Αλλά στην πραγματικότητα ο νόμος μας περιορίζει από πολλές απόψεις; Ναι, τα δικαιώματα κάποιου τέλους όπου αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Η άκρη δεν μπορεί να περάσει, αλλά είναι για το καλύτερο.

Εξετάστε, τέλος, την έννοια και την ουσίαδικαιώματα. Φυσικά, ο νόμος πρέπει να έχει υποχρεωτικό κρατικό-βουλευτικό χαρακτήρα. Η τάξη και η καθολική ουσία εκδηλώνεται ακριβώς σε αυτό. Ναι, θεωρείται ότι το δικαίωμα εκφράζει τη βούληση του λαού. Τι καθορίζει αυτό; Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οικονομικές συνθήκες της ζωής. Λίγο λιγότερο σε αυτό επηρεάζει τις φυσικές συνθήκες, πνευματική και ούτω καθεξής. Συμφωνώ ότι η δικαιοσύνη είναι επίσης σχετικά σχετική έννοια. Σε διαφορετικούς χρόνους, δόθηκε διαφορετικές έννοιες.

Το Ινστιτούτο Αντιπροσωπείας Ισχύς εμφανίστηκε εδώ και πολύ καιρό. Χάρη σε αυτόν, η βούληση του λαού ήταν σε θέση να μεταφραστεί σε ένα νόμο που είναι καθολικά δεσμευτικός.

Το κοινό θα γίνει η βούληση του κράτους. Το τελευταίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- θα πρέπει να ενθαρρύνει κάθε είδους διεκδικήσεις και συμφέροντα του πληθυσμού ·

- δεν πρέπει να εξαρτάται από τα συμφέροντα των ατόμων, των ενώσεων, των στρωμάτων, των ομάδων και ούτω καθεξής.

- πρέπει να προστατεύεται από ειδικούς φορείς.

Λαμβάνοντας υπόψη την έννοια και την ουσία του νόμου, αξίζει τον κόπολέει ότι ο χαρακτήρας του είναι κανονιστικός. Αυτό οφείλεται στην εκδήλωσή της στην πραγματική ζωή. Αντιπροσωπεύεται από ένα συνδυασμό διαφορετικών νομικών κανόνων. Η κανονιστική έκφραση είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι η βούληση που ενσωματώνεται στο νόμο δεν θα έχει καμία νομική ισχύ.

Το κράτος πρέπει να είναι σίγουροσχέση με το νόμο. Εκδηλώνεται στο γεγονός ότι το κράτος έχει την ευκαιρία να καταφύγει μόνο σε εκείνα τα καταναγκαστικά μέτρα που δεν αντιβαίνουν στον νόμο. Κατ 'αρχήν, αυτό ισχύει μόνο για το κράτος δικαίου, στο οποίο πράγματι λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι νόμοι.

Ο νόμος είναι γενικά δεσμευτικός. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δημιουργούνται για όλους και δεν πρέπει να υπάρχουν άτομα στα οποία δεν θα λειτουργούσαν αποδεκτές και κυρωμένες προδιαγραφές.

Η επίσημη βεβαιότητα του δικαίου είναι σημαντική. Στην περίπτωση αυτή, χαρακτηρίζει:

- Ειδική δομή των κανόνων (αποτελούνται από υπόθεση, διάθεση και επίσης κυρώσεις).

- επικοινωνία με τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρωθούν για να είναι ο ιδιοκτήτης του δικαιώματος ·

- νομικό εξοπλισμό, οι οποίοι εκδίδονται κανόνες.

Το κράτος καταλήγει σε ορισμένους κανόνες δικαίουμορφές που είναι τρόποι έκφρασης της θέλησής του. Η ΕΡΑ (δηλαδή η κανονιστική πράξη) είναι η βασική μορφή του δικαίου. Το NPA μπορεί να είναι διαφορετικό. Φυσικά, το πιο σημαντικό από αυτά στη χώρα μας (όπως σε πολλά άλλα) είναι το Σύνταγμα.

Ο νόμος έχει ρυθμιστικό της εξουσίας. Ναι, είναι ένας πολύ ισχυρός ρυθμιστής των κοινωνικών σχέσεων, ο οποίος είναι απαραίτητος για να υπάρξει.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: