/ / / Τι είναι ένα άτομο οποιασδήποτε ουσίας;

Τι αποτελείται το άτομο οποιασδήποτε ουσίας;

Το άτομο, ως χωριστή μονάδα, κατασκευάζεται από έναν πυρήνα φορτισμένο με θετικό ηλεκτρικό φορτίο και από ηλεκτρόνια που φέρουν αρνητικό φορτίο. Από αυτό αποτελείται το άτομο.

Στο κέντρο του είναι ο πυρήνας, ο οποίοςσχηματίζουν ακόμη μικρότερα σωματίδια - πρωτόνια και νετρόνια. Όσον αφορά την ακτίνα ολόκληρου του ατόμου, η ακτίνα του πυρήνα είναι περίπου εκατό χιλιάδες φορές μικρότερη. Η πυκνότητα του πυρήνα είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ένα σταθερό στοιχειώδες σωματίδιο του πυρήνα μεΈνα θετικό φορτίο είναι ένα πρωτόνιο. Ένα νετρόνιο είναι ένα στοιχειώδες σωματίδιο που δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο, με μάζα περίπου ίση με τη μάζα του πρωτονίου. Η μάζα πυρήνα αποτελείται, αντιστοίχως, από τη συνολική μάζα πρωτονίων και νετρονίων, το άθροισμα των οποίων στον πυρήνα συντομεύεται ως νουκλεόνιο. Αυτά τα νουκλεόνια στον πυρήνα συνδέονται με μοναδικές πυρηνικές δυνάμεις. Ο αριθμός των πρωτονίων σε ένα άτομο είναι ίσος με έναν ορισμένο αριθμό ηλεκτρονίων στο ατομικό κέλυφος και, ως εκ τούτου, αποτελεί τη βάση για τις χημικές ιδιότητες του ατόμου.

από το τι αποτελείται το άτομο

Electron ως το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μεταφέρειφανταστείτε ένα στοιχειώδες αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται συνεχώς γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες τροχιές, όπως η περιστροφή των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Έτσι, στο ερώτημα για το τι αποτελείται το άτομο, μπορούμε να δώσουμε την ακόλουθη απάντηση: από στοιχειώδη σωματίδια με θετικά, αρνητικά και ουδέτερα φορτία.

Υπάρχει η ακόλουθη κανονικότητα: το μέγεθος του ατόμου εξαρτάται από το μέγεθος του κελύφους ηλεκτρονίων του ή το ύψος της τροχιάς. Στο πλαίσιο της απάντησης στο ερώτημα για το τι αποτελείται το άτομο, μπορεί να διασαφηνιστεί ότι τα ηλεκτρόνια είναι ικανά να προστεθούν και να αφαιρεθούν από το άτομο. Αυτή η κατάσταση μετατρέπει το άτομο σε θετικό ιόν ή, κατά συνέπεια, σε αρνητικό ιόν. Και η διαδικασία μετασχηματισμού ενός στοιχειώδους χημικού σωματιδίου καλείται ιονισμός.

από το τι αποτελείται το άτομο

Ένα μεγάλο απόθεμα συγκεντρώνεται στον ατομικό πυρήναενέργεια, η οποία μπορεί να απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια πυρηνικές αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις συμβαίνουν συνήθως σε συγκρούσεις με άλλα ατομικούς πυρήνες ή στοιχειώδη σωματίδια με τους πυρήνες των άλλων χημικών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα των πυρηνικών αντιδράσεων είναι σε θέση να σχηματίσουν νέα πυρήνες. Για παράδειγμα, η αντίδραση είναι σε θέση να κάνει μια μετάβαση σε ένα νετρόνιο πρωτόνιο, ο πυρήνας ενός ατόμου απομακρύνεται από ένα βήτα-σωματίδιο, ή - ηλεκτρονίων.

Ποιοτική μετάβαση στο κέντρο του ατόμου πρωτονίου στοένα νετρόνιο μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, ένα σωματίδιο βγαίνει από τον πυρήνα με μια μάζα ίση με τη μάζα του ηλεκτρονίου, αλλά με ένα θετικό φορτίο, που ονομάζεται ποζιτρόνιο (η λεγόμενη αποσύνθεση ποζιτρονίων). Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει τη σύλληψη από τον πυρήνα ενός ατόμου ενός από τα πιο κοντά ηλεκτρόνια από την Κ-τροχιά (Κ-σύλληψη). Έτσι τα χημικά στοιχεία μετασχηματίζονται από το ένα στο άλλο λόγω του τι αποτελείται το άτομο.

από το τι αποτελείται το άτομο

Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις του σχηματισθέντος πυρήνα,όταν έχει μια υπερβολική ενέργεια, με άλλα λόγια, βρίσκεται σε κατάσταση ενθουσιασμού. Στην περίπτωση της μετάβασης στη φυσική κατάσταση, ο πυρήνας απελευθερώνει υπερβολική ενέργεια με τη μορφή τμήματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με πολύ μικρό μήκος κύματος - έτσι σχηματίζεται η ακτινοβολία γάμμα. Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια των πυρηνικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε διάφορους κλάδους της επιστήμης και της βιομηχανίας.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: